O Třeboni

TŘEBOŇ

Město Třeboň je významnou památkovou a přírodní rezervací a nabízí nepřeberné množství aktivit jako je pěší turistika, cykloturistika, rybaření, návštěva Státního zámku, Schwarzenberské hrobky nebo pivovaru Regent, který je jedním z nejstarších pivovarů na světě, ale také rekreaci v lázních Aurora, Bertiných lázních a další.

Státní zámek Třeboň

Státní zámek Třeboň, národní kulturní památka, patří k největším zámeckým komplexům v České republice.

Schwarzenberská hrobka

Jednou z architektonicky nejpozoruhodnějších památkových staveb, které můžete v jižních Čechách navštívit, je hrobka Schwarzenbergů v krásném anglickém parku na břehu rybníka Svět.

Lázné Třeboň

Třeboňské lázně mají více než 130 letou tradici, založenou na využití přírodního léčivého zdroje – slatiny.

Rybník Rožmberk

Třeboňsko je kraj s téměř pětistovkou rybníků a nachází se zde i největší rybník v České republice – rybník Rožmberk, také nazývaný jako „jihočeské moře“ o rozloze 647 ha.

HISTORIE TŘEBONĚ

Název Třeboň pochází nejpravděpodobněji ze slova tříbit či třebit, které znamená šlechtit, zlepšovat či zdokonalovat (viz význam slova vytříbený). Tříbila se zde půda po vykácených stromech. Téměř celé Třeboňsko bylo původně zalesněné a podmáčené (lužní lesy), od počátků osídlení se zde těžily a zpracovávaly stromy; krajina resp. půda se tříbila/třebila pro hospodářské využití.

Počátky města sahají do poloviny 12. století, kdy v místě vznikl dvorec a poté osada. Kolem roku 1280 je připomínán farní kostel je v Třeboni (Witingenowe). Statut města Třeboň získala v roce 1341 a v letech 1376 a 1378 tzv. právo měst královských a výsadu na dovoz soli. Původně byla v držení  Vítkovců  (Vítek z Prčic), v roce 1366 přešla pod záštitu bratrů z Rožmberka a získala svůj český název.

V roce 1367 čtyři rožmberští bratři založili v Třeboni augustiniánský klášter, který se stal střediskem vzdělanosti celé oblasti (zrušil jej až císař Josef II. k roku 1785, klášterní prostory pak připadly třeboňskému vikariátu). Knížecí pivovar v Třeboni byl založen roku 1379. Ke konci 14. století bylo kolem města postaveno opevnění hradbami a příkopem, které se osvědčilo v husitských válkách, a proměnilo Třeboň v nedobytnou pevnost, schopnou odolat mnohým útokům.

Zdroj: wikipedia.org
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebo%C5%88